Drs. Esther Sjouke

Nu al weer meer dan 10 jaar ben ik intensief bezig met het leren van allerlei vaardigheden aan kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend gaat. Dit is zo’n uitdaging en het geeft me zoveel voldoening dat ik op een bepaald moment ervoor gekozen mijn oorspronkelijke vak, dierenarts, helemaal niet meer uit te oefenen, en mijn carrière helemaal om te gooien.

Het is fantastisch om te zien dat een kind dat in het begin iets niet kan, door extra steun toch datgene leert. Ieder kind is daarin uniek. Ik vind het een geweldige uitdaging te zoeken naar de juiste aanpak voor dat unieke kind en de juiste middelen te vinden om kinderen aan het leren te krijgen.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt met kinderen vanaf 3 jaar tot en met jongvolwassenen van 23 jaar, van lieve schattige piepkleine mensjes tot en met grote, flink fysieke jongemannen. Ik heb gewerkt met non-verbale kinderen en zeer verbale kinderen. Kinderen met een laag iq en kinderen met een bovengemiddeld iq. De rode draad is dat er een ontwikkelingsvraag was.

Ik heb in de loop van de jaren meerdere trainingen gevolgd en bezoek regelmatig relevante congressen. Dit helpt mij een programma vorm te geven. De basis blijft dat ik werk met procedures die gebaseerd zijn op de wetenschap van de Behavior Analysis, de wetenschap die zich bezig houdt met gedragsverandering. Ik heb een aantal jaar geleden besloten een opleiding in die richting te doen en ben nu bezig met de theoretische postmaster opleiding Applied Behavior Analysis aan de University of North Texas. Tegelijk werk ik aan de certificeringseis om 1500 uur onder supervisie te werken. Zodat ik over een bepaalde tijd mijn certificeringsexamen kan doen.

De training binnen de verschillende richtingen en filosofieën binnen de zorg voor kinderen met een leerachterstand, hebben gemaakt dat ik een brede blik heb. Ik respecteer de gedrevenheid van mensen die met andere methodes werken en werk dan ook graag samen met anderen.

Mijn dochter, Merel, heeft het syndroom van Dravet. Dat is een ernstig epilepsie syndroom met daar bijhorend de diagnose klassiek autisme en een motorische beperking. Merel spreekt niet. Ze communiceert door middel van PECS, Picture Exchange Communication System. Zij is mijn grote inspirator, maar ook mijn proeftuin en tegelijk het bewijs dat veel meer mogelijk is dan vooraf voorspeld was. Zij is weer gaan eten, heeft geen rolstoel nodig, communiceert, woont thuis, is vrolijk en gezellig, kan zichzelf zinvol bezighouden, heeft nagenoeg geen probleem gedrag en helemaal geen zelfverwondend gedrag meer, zij is zindelijk geworden, zij speelt zelfstandig met de I-pad, heeft taken in ons huishouden, heeft een geweldige relatie met niet alleen haar broers en ouders ook met andere familieleden en de mensen die met haar werken. En dat voor een kind met iq beneden de 30 waarvan gezegd werd “zoek maar heel snel een mooi plekje voor haar, zij zal niks leren en is binnen afzienbare tijd niet meer thuis te handhaven.”

Het werken met Merel is thuis is een enorme klus, het is fantastisch dat het kan en dat we zoveel resultaten behaald hebben. Ik gun dat ieder kind en vooral ook gun ik het iedere ouder te zien dat je kind met een beperking, hoe klein of hoe groot die beperking ook is, zo kan opbloeien en vooruit kan gaan.

Mijn missie in het leven wordt steeds meer helder en is: Ik wil werken aan een samenleving waarin elk kind, elke persoon het recht heeft benaderd te worden als iemand die ertoe doet en die het recht heeft op ontwikkelen en leren. Ik wens dat geen enkele ouder meer hoort dat haar/zijn kind “maar zo snel mogelijk weggestopt moet worden op een mooi plekje”


ABA-training:
-  Applied Behavior Analysis, University of North Texas
- The Growing Minds Program, 4 x oudercursus, Steven en Kaitryn Wertz
- Comprehensive Program Growing Minds, 6x, Florida USA, Steven en Kaitryn Wertz en Stefanie Barenblat
- Distance Training,Growing Minds 12x half jaar, Steven en Kaitryn Wertz en Stefanie Barenblat
- In-Home Program, Stefanie Barenblat
- In-Home Program, Steven Wertz
- PECS (Picture Exchange Communication System) 2x basiscursus, 3x gevorderden cursus, Pyramid Educational Consultants UK, bezig met certificering traject PECS-implementer
- TAGteach primary, Theresa McKeon, TAGteach International, bezig met level 1 certificering
- Tagteach advanced course
- 3rd The Red Door Conference, Dublin, december 2008
- Bezoek Red Door School Dublin, maart 2009
- 5th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Kreta, september 2010
- 6th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Lissabon, september 2012
- ABLLS –R 2 daagse training Lille, Frankrijk januari 2013

Coachingstraining:
- Dialoogjaartraining 2 jaar, Option jaartraining, Feedbackcursus, Option Support, Karen Gerritsen
- Optioncursus, Desire Marks The Path- cursus, Mandy Evans
- Optioncursus, Lenora Boyle

Training in andere methoden:
- SonRise Start-Up, Maximum Impact Advanced Training, Intensive Week, AutismTreatment Center, Sheffield MA, USA
- Basistraining Autism International, Sean Fitzgerald en Kat Houghton
- Feuerstein’s Instrumental Enrichment, I.V.P. module 1, 2, 3, Stibco
- Dynamic Assessment training, prof. David Tzuriel
- DIR/Floortime congres, Greenspan en Wieder
- Facilitated Communication, basiscursus 1 en 2, Ludo vande Kerckhove, FC-Seminare
- Gordon Parent Effectiveness Training

 

Esther Sjouke

Naar: Marjoleine Leliveld

Terug naar: Wie zijn wij