Introductie

In onze visie heeft ieder kind het recht om te leren. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zich kan en wil ontwikkelen en daartoe gestimuleerd wil worden binnen zijn/haar mogelijkheden. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een stap te kunnen zetten. Wij zijn op zoek naar de meest effectieve manier om dat oefenen vorm te geven. Wij hebben daarom gekozen voor Growing Minds als werkwijze. Het doel is om voor ieder kind een uniek maatwerk programma te bewerkstelligen.

We richten ons in dit werk op kinderen met autisme en kinderen die op een of andere manier een achterstand in de ontwikkeling hebben. Waarbij we ook kinderen met een motorische beperking, zoals dyspraxie, begeleiden in het leerproces.

Growing Minds maakt gebruik van Applied Behavior Analysis, afgekort ABA. Dit is een evidenced based methode die, vooral in VS, uitgebreid gebruikt wordt om veranderingen in het gedrag te bewerkstellingen. Met gedrag wordt bedoeld alles wat je doet, alle vaardigheden die iemand laat zien. ABA is uitermate succesvol gebleken in de begeleiding van kinderen met autisme.
Daarnaast wordt bij Growing Minds gewerkt met inzichten en technieken uit andere methoden.

Ook wordt bij Growing Minds uitgebreid aandacht besteed aan vaardigheden die je als begeleider, ouder, leraar of trainer van een kind het meest effectief maken. Vaardigheden als acceptatie, kennis, geduld, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, speelsheid, humor, liefde etc. Dit maakt dat het een plezierig en interessant ontwikkelingstraject wordt. En ook voor langere tijd is vol te houden.

Wij willen ouders bewust maken dat zij als ouders zelf leiding kunnen blijven geven aan de ontwikkeling van hun kind. Juist als zij ervaren of te horen krijgen dat hun kind een achterstand in de ontwikkeling heeft

Growing Minds Support Services biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met autisme of een soortgelijke hapering in de ontwikkeling. Je kunt je kind op verschillende manieren thuis op een effectieve manier ondersteunen. Je kunt dat doen in de vorm van een formeel programma of gewoon na school als je toch al met je kind bezig bent, in de speeltuin, aan de keukentafel, tijdens het aankleden, tijdens een spelletje, om maar iets te noemen.

Ons doel is het dusdanig ondersteunen van ouders dat zij het heft in eigen hand nemen bij de ontwikkeling van hun kind en, indien gewenst, in staat zijn zelfstandig een programma te leiden. Door de ondersteuning van Growing Minds Support Services kunnen deze gezinnen hun programma vormgeven en organiseren voor hun kind. Dit heeft als gevolg dat ze het programma effectiever kunnen aanbieden aan hun kind.

Bent u volledig onbekend met de mogelijkheid uw kind in een programma afgestemd op uw kind te ondersteunen en bent u geïnteresseerd? Of wenst u meer informatie, neem dan zeker contact met ons op.