Wat is het Growing Minds Programma?

(door Kaitryn Wertz)

Growing Minds is een organisatie die kinderen met ASS (autismespectrum stoornis), Asperger, PDD-Nos en andere ontwikkelingsstoornissen en hun ouders ondersteunt. Het in 1998 opgerichte en in Florida (VS) gevestigde Growing Minds programma combineert een houding van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie met het wetenschappelijk onderbouwde ABA, Applied Behavior Analysis, (toegepaste gedragsanalyse), waarvan bewezen is dat het effectief is voor kinderen in het autisme spectrum. Het Growing Minds Programma ondersteunt ouders en kinderen van over de hele wereld. Dit doen zij door middel van begeleidingsprogramma’s via persoonlijke ondersteuning, zowel in Florida als in het buitenland, en via telefoon en internet.

Met het Growing Minds programma ontvangen kinderen en hun ouders ondersteuning van een van de meest ervaren begeleidingsteams ter wereld op het gebied van autisme op dit moment. Oprichter en directeur Steven Wertz heeft 28 jaar ervaring in het individueel werken met duizenden individuen in de hele breedte van het autismespectrum. Stefanie Barenblat, voegt daar 15 jaar praktijk ervaring in het autisme veld aan toe. Zowel Steven als Stefanie zijn gecertificeerde gedragsanalisten, Board Certified Behavior Analysts, daarnaast hebben ze beiden een certificering behaald in het Son-Rise programma. Kaitryn Wertz, een gecertificeerd counselor, heeft 28 jaar ervaring in het begeleiden van ouders met kinderen met autisme. Alle diensten worden geleverd door dit 3-koppige team.

Terwijl anderen discussiëren over welke benadering of filosofie de beste is, kiest Growing Minds het beste van alles dat bekend is over het helpen van kinderen met autisme. Daarmee gaat Growing Minds aan de slag in de ondersteuning van ouders om te voldoen aan de specifieke, individuele behoeften van hun kinderen. Speelsheid, spontaniteit en plezier zijn de fundamenten van deze aanpak. Dit programma stelt kinderen in staat zich geliefd te voelen, te genieten van het gezelschap van anderen en te groeien in hun ontwikkeling. Kinderen in een Growing Minds programma vergroten hun speelvaardigheden, sociale vaardigheden, cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid en meer en ze hebben het daarbij ook zichtbaar naar hun zin. Hun ouders voelen zich gesterkt omdat ze weten wat ze doen en hoe ze het moeten doen. Daarnaast verkrijgen ouders vaardigheden in de zorg en opvoeding van hun kinderen die ze hun hele ouderschap kunnen gebruiken.

In 2009 was het Growing Minds team verheugd met de start van Growing Minds Support Services in Nederland door Marjoleine Leliveld en Esther Sjouke. Deze belangrijke nieuwe dienstverlening maakt het makkelijker voor Nederlandse gezinnen een Growing Minds Programma te beginnen en vol te houden door persoonlijke ondersteuning dicht bij huis. Esther en Marjoleine bieden wijsheid, enthousiasme en deskundigheid die ze opgedaan hebben gedurende hun lange ervaring in het werken met hun eigen dochters en in het ondersteunen van gezinnen door heel Nederland.

Om meer te weten te komen. Kijk op www.autism-programs.com

Of bel 001- 561-748-9697