Werkwijze

Wij willen kinderen uitdagen een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. Sommige kinderen hebben daarbij een op maat gesneden programma nodig. Wij ondersteunen bij de vormgeving van zo'n op maat gesneden programma. Daarbij kunnen wij op verschillende manieren werken, afhankelijk van uw vraag.

Het kan als volgt:

Tijdens het eerste contact via e-mail of telefoon, maken we een afspraak voor een uitgebreide telefonische kennismaking. Daarna komen we bij u thuis.

Bij u thuis maken we ook kennis met uw kind. Samen met u willen we beginnen met een inschatting te maken van wat u wilt dat uw kind leert. Aan de hand van dit eerste bezoek maken wij een voorstel hoe het programma er uit zou kunnen zien. Wij leggen dan ook in detail onze werkwijze uit.

In ons werk gebruiken we verschillende bronnen om te bepalen welke leerdoelen passen bij uw kind. Naast de al aanwezige informatie gebruiken we verschillende meetinstrumenten, zoals de ABLLS, de VB-mapp, de HELP, Kleine Stapjes en andere.

Wij gebruiken verschillende meetinstrumenten juist omdat ieder kind uniek is. Er is nu eenmaal niet een enkel meetinstrument dat op alle situaties en op ieder kind past.

Na het vaststellen van de leerdoelen bekijken we welke manier van werken het best gebruikt kan worden om dit leerdoel te bereiken. Wij zoeken daarbij naar de meest effectieve manier. De interesses van het kind zijn daarbij altijd ons uitgangspunt.

Wij werken vanuit een relatiegerichte basis. Het opbouwen van een relatie met het kind waarmee wij werken zien wij als een basisvoorwaarde voor het verdere leren. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. De eerste leerdoelen zullen dan ook vooral relatiegericht zijn. Als de basis stevig genoeg is kunnen we werken aan andere doelen.

Doelen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Voorbeelden van doelen: verbeteren van oogcontact, verbeteren van de pengreep, uitbreiden van spelrepertoire, het oefenen van eten met een vork of met je handen, oefenen met zelf aankleden, verminderen van driftbuien, oefenen van het praten in zinnen, enz.   

De leerdoelen, maar ook de omgeving en het oefenmateriaal wordt aangepast aan het kind. Het liefst werken wij met materiaal dat gewoon in de winkel te koop is of op scholen gebruikt wordt. Indien nodig passen we het oefenmateriaal aan.

Belangrijk blijft altijd dat we de meest effectieve manier kiezen voor dit unieke kind, waarbij plezier in werken en leren voor ons heel belangrijk is.

Sommige ouders kiezen er voor zelf met hun kind te werken, anderen zoeken extra begeleiders en vormen daarmee een team. Wij ondersteunen ouders met het vinden van een team. Dit hoeven niet speciaal geschoolde mensen te zijn. Enthousiasme, leergierigheid en initiatief tonen zijn het belangrijkst. En daarbij de bereidheid hebben getraind te worden. Wij helpen met het opleiden en aansturen van het team. Als het gezin ervoor kiest teamvergaderingen te houden, ondersteunen wij bij het hele proces dat leidt tot effectieve, goede vergaderingen.

Hier boven beschrijven we het hele traject. We kunnen natuurlijk ook voor een onderdeel van het traject bij u langs komen.

Wij werken met ABA, Applied Behavior Analysis. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat ABA zeer effectief is om kinderen met autisme of andere leerproblemen verder te helpen met hun ontwikkeling.

Wij willen benadrukken dat hoewel wij veel ervaring hebben en op verschillende plaatsen uitgebreide training hebben gevolgd, wij geen formele ABA-certificering hebben. Wel zijn we bezig met een ABA-opleiding in de VS zodat we in de toekomst hopelijk wel kunnen voldoen aan de strenge certificeringseisen

Indien nodig kunnen wij rekenen op de ondersteuning van Steven Wertz (BCBA) van het Growing Minds Programma.

Afhankelijk van uw vraag en de regio waar u woont heeft u contact met één van ons. U maakt met die persoon de afspraak en regelt met die persoon de zakelijke kant.