Doel en visie

Onze visie

In onze visie heeft ieder persoon het recht om te leren. Wij gaan ervan uit dat ieder persoon zich kan en wil ontwikkelen en daartoe gestimuleerd wil worden binnen zijn/haar mogelijkheden. Sommige personen hebben meer oefening nodig om een stap te kunnen zetten. Wij zijn op zoek naar de meest effectieve manier om dat oefenen vorm te geven. Wij hebben daarom gekozen voor Growing Minds als werkwijze. Daarmee wordt voor iedere persoon met autisme een unieke op maat gemaakte aanpak bewerkstelligd.

We richten ons in dit werk op kinderen en volwassenen met autisme en kinderen en volwassenen die op een of andere manier een achterstand in de ontwikkeling hebben. Waarbij we ook personen met een motorische beperking, zoals dyspraxie, begeleiden in het leerproces. We spreken soms over personen, soms over kinderen; onze begeleiding is gericht op alle leeftijden.

Growing Minds

Growing Minds maakt gebruik van Applied Behavior Analysis, afgekort ABA. ABA wordt wereldwijd in allerlei landen gebruikt, om veranderingen in het gedrag te bewerkstelligen. Met gedrag wordt bedoeld alles wat je doet, alle vaardigheden die iemand laat zien. Binnen ABA worden ook gedachtes en gevoelens als gedrag bekeken. ABA is uitermate succesvol gebleken in de begeleiding van kinderen met autisme.
Daarnaast wordt bij Growing Minds gewerkt met inzichten en technieken uit andere vakgebieden. Steeds beoordelen we dan wel of we het vanuit de wetenschap van de Behavior Analysis kunnen plaatsen.

Ook wordt bij Growing Minds uitgebreid aandacht besteed aan vaardigheden die je als begeleider, ouder, leraar of trainer van een kind het meest effectief maken. Vaardigheden als acceptatie, kennis, geduld, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, speelsheid, humor, liefde etc. Dit maakt dat het een plezierig en interessant ontwikkelingstraject wordt, een manier van begeleiden die ook voor langere tijd is vol te houden.

Ons doel

Wij willen ouders bewust maken dat zij als ouders zelf leiding kunnen blijven geven aan de ontwikkeling van hun kind. Juist als zij ervaren of te horen krijgen dat hun kind een achterstand in de ontwikkeling heeft.

Growing Minds Support Services biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met autisme of een soortgelijke hapering in de ontwikkeling. Je kunt je kind op verschillende manieren thuis op een effectieve manier ondersteunen. Je kunt dat doen in de vorm van een formeel programma of bijvoorbeeld na school als je toch al met je kind bezig bent, in de speeltuin, aan de keukentafel, tijdens het aankleden, tijdens een spelletje.

Wilt u ondersteuning bij de begeleiding van uw kind/jongere? Bent u volledig onbekend met de mogelijkheid uw kind effectief te begeleiden in een aanpak afgestemd op uw kind? Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie, neem dan zeker contact met ons op.

Ontdek de mogelijkheden

Wat kan Growing Minds Support Services voor u betekenen?