Nieuws & Archief

Nieuws

September 2020

Op verzoek van oud deelnemers aan de Growing Minds cursus zijn we gestart met een Facebook pagina voor Growing Minds Nederland. Dit is een openbare pagina. We posten hier berichten die wat ons betreft binnen de Growing Minds aanpak horen.

Lees Meer

Mocht daar vraag naar zijn starten we voor oud-cursisten een besloten groep waar we meer persoonlijke ervaringen kunnen delen en vragen gesteld kunnen worden.
We hopen dat jullie geholpen zijn met deze nieuwe informatiebron!

Nieuw product

Met ingang van het najaar van 2020 bieden wij vanuit Growing Minds Nederland een nieuw product aan. Hopelijk geeft dit je een vliegende start of nieuwe boost om de begeleiding vorm te geven.

Lees Meer

Het zijn 4 live webinars op 4 dinsdagavonden en daarnaast 4 uur persoonlijke coachingsgesprekken. In de gesprekken kun je vragen stellen en brainstormen met Marjoleine Leliveld of Esther Sjouke om de inhoud van de webinar te kunnen toepassen bij de persoon die jij begeleidt. Ook tijdens de webinar is natuurlijk ruimte om vragen te stellen.
We hopen met dit nieuwe product gehoor te geven aan de vraag van ouders en begeleiders die wat uitgebreider kennis willen maken met de Growing Minds begeleidingswijze. Ook voor die mensen die al een tijd bezig zijn is het een mooie en vlotte manier om vanuit de theorie, gebaseerd op wetenschappelijk bewezen principes, een praktisch uitvoerbaar programma te maken. Het is ook een fijne manier om weer gemotiveerd te worden om verder te gaan, naast dat het je de richting geeft welke je op moet.
We hopen jullie online te ontmoeten! Geef je graag op via het contact formulier.

Zomer 2020

In 2011 hadden wij de volgende wens. Wij zagen voor ons dat er “een Growing Minds-school voor kinderen die in het reguliere onderwijs niet terecht kunnen” in Nederland zou zijn.

Wij vinden het heel bijzonder en zijn zeer trots op het feit dat we (mee)gewerkt hebben aan het vervullen van die wens. Er zijn nu zelfs twee plaatsen in Nederland waar Growing Minds begeleiding wordt aangeboden.

Lees Meer

In 2015 waren wij betrokken bij de start van de Toren, onderdeel van het autismehuis in Zwolle. Op de Toren worden kinderen in de basisschoolleeftijd behandeld die uitgevallen zijn uit het onderwijs. Bij de Toren wordt gewerkt aan het aanleren van die vaardigheden die nodig zijn om de stap terug naar het onderwijs te kunnen maken. Het is een inspirerend en mooi project. Intussen worden er bijna 30 kinderen begeleid, gedeeltelijk op de locatie van de Toren, gedeeltelijk thuis of op school. Er zijn al meerdere kinderen uitgestroomd. Steven Wertz is betrokken bij dit project. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met de Growing Minds uitgangspunten. Esther Sjouke werkt wekelijks bij de Toren. Heb je interesse? Kijk op: https://autismehuis.nl/behandeling-en-begeleiding-bij-schooluitval/ en neem contact op met Esther Sjouke of via https://autismehuis.nl/contact/

Marjoleine Leliveld is in maart 2019 gestart met een Growing Minds locatie in de Achterhoek. In Wehl, aan de bosrand, is een speciaal voor dat doel ontworpen plek gebouwd. Het is een echte Growing Minds locatie waar een individueel ontwikkelingsgericht dagprogramma wordt aangeboden. De kleinschalige opzet en de maatwerk begeleiding, maakt het tot een plek waar je met een uiteenlopende hulpvraag terecht kunt. Daarnaast is het een fijne locatie voor begeleiding en coaching van begeleiders en ouders.

Steven Wertz is nauw betrokken bij dit project. Marjoleine Leliveld geeft er leiding aan een team van Growing Minds specialisten. Heb je interesse? Neem contact op met Marjoleine Leliveld of via het contactformulier op deze website.

Archief

Reacties van cursisten die deelnamen aan de Growing Minds cursus in november 2019

Het organiseren van een cursus is veel werk. Wij doen dat met zeer veel plezier. Het is heerlijk tijdens de cursus de deelnemers te zien groeien in kennis en te zien dat ze duidelijkheid krijgen over hun koers.

Lees Meer

Achteraf de commentaren lezen bevestigt steeds opnieuw dat we een goed product leveren!
De volgende vraag die wij stelden in het evaluatie formulier dat we na de cursus deelnemers laten invullen leverde in 2019 deze antwoorden op:

Zou je deze cursus aanbevelen aan iemand anders?

“Ja, zeker weten, omdat het ook zeker je houding verandert hoe je erin staat en zeker hiermee dingen kan veranderen.”

“Ja, vooral de praktische middelen die zijn aangereikt om aan doelen te werken.”

“Zeker, ik heb geleerd dat alles mogelijk is!”

“Dit is een perfecte weg om door te gaan met up-to-date gereedschap en de diepte in te gaan. Het is een “treasure” om dit mee te maken.”

“Zeker, omdat je betere inzichten krijgt.”

“Ja, veel bruikbare concrete tools, veel herkenning, veel shared problems. Fijn om mensen te ontmoeten.”

“Jazeker, zoveel geleerd en zoveel mooie mensen met hun verhalen leren kennen.”

“ Zeker! Zo praktisch direct inzetbaar, maatwerk! En vanuit speelsheid en liefde en geloof in mogelijkheden!”

“Mooie basis, leren van elkaars vragen, verder kunnen met waar je vast loopt.”

“Zeker aanbevelen! Zeer inspirerend, mooie combinatie hoofd en hart en doen. Zelf ervaren wat bekrachtigen met je doet, zeer mooie voorbeelden.”

“Zeker, omdat het veel kan betekenen voor iemands ontwikkeling.”

“Yes, definitely. Its inspiring hands-on methods to start with right away.”

“Ja, waardevolle info over houding en benaderwijze.”

“Ja, zeker, ook al was dit de 3e keer. Steeds weer nieuw en verrassend en inspirerend.”

“Ja, fijne sfeer, veel mogelijkheden om eigen vragen te stellen. Soms hadden antwoorden van mij wat gestructureerder gemogen. Bijzonder hoeveel positivisme er vanuit gaat!

Growing Minds Support Services Aanbod

Juli 2014: PECS certificering Marjoleine Leliveld is binnen!

We zijn ontzettend blij en ook trots dat we kunnen meedelen dat Marjoleine Leliveld het certificeringstraject tot PECS implementer met groot succes heeft afgelegd. De PECS begeleiding die we tot nu toe al gaven wordt door deze certificering nog effectiever.

Lees Meer

De beoordeling was ook zodanig dat trots zijn gepast is.
Citaat uit de beoordeling: “I’ve reviewed your written work and it was simply outstanding. Very few people pass the Lesson Plan the first time but yours was excellent. And you actually submitted extra data sheets so well done!”
PECS staat voor Picture Exchange Communication System. Het is een methode om kinderen maar ook volwassenen die geen of maar beperkte spraak hebben te leren communiceren. Het mooie van de methode is dat het aansluit bij de interesse van de non-verbale persoon. De start van deze methode is het non-verbale kind (of volwassene) te leren communiceren over die zaken die hem of haar interesseren. Pas later komt het leren communiceren over ander zaken aan bod. Het is daardoor een heel respectvolle manier om om te gaan met de communicatie.
Zie website, https://pecs-unitedkingdom.com/ de ontwikkelaars van PECS.

Update 2020: vanwege tekort aan PECS gebruikers in Nederland is het onmogelijk de certificering in stand te houden. De afspraak met de PECS organisatie uit Engeland is dat zodra er PECS gebruikers coaching krijgen van Marjoleine de certificering geactiveerd zal worden. Meld je dus aan voor coaching in deze fantastische en respectvolle communicatie methode.

Growing Mind Support Services Archief

“De dag dat alles anders werd” artikel NRC maart 2011

Een tweeling: een meisje en een jongen. Merel en Zeno. Bij hun
geboorte was hij het zorgenkind. Drie maanden later blijkt dat zij een
ernstig epilepsiesyndroom heeft. Zó waardevol kan het leven zijn.

Growing Minds Support Services Team

Kennismaking met Growing Minds en de grondleggers