Werkwijze

Hoe werken wij

Wij willen kinderen uitdagen een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. Sommige kinderen hebben daarbij een uitgebreidere aanpak nodig, bij anderen kunnen met kleine aanpassingen al grote verschillen gemaakt worden.
We spreken hier over kinderen, onze begeleiding is gericht op personen van alle leeftijden.

Wij bieden ondersteuning bij op maat gesneden begeleiding, waarbij wij op verschillende manieren kunnen werken afhankelijk van uw vraag.
We spreken hier over een bezoek bij u thuis, wij komen ook op scholen en wooninstellingen.

Hoe doen we dit?

Tijdens het eerste contact via e-mail of telefoon, maken we een afspraak voor een uitgebreide telefonische kennismaking. Daarna komen we bij u thuis.

Bij u thuis maken we ook kennis met uw kind. Samen met u willen we beginnen met een inschatting te maken van wat u wilt dat uw kind leert. Aan de hand van dit eerste bezoek maken wij een voorstel hoe de begeleiding er uit zou kunnen zien. Wij leggen dan ook in detail onze werkwijze uit.

Leerdoelen

In ons werk gebruiken we verschillende bronnen om te bepalen welke leerdoelen passen bij uw kind. Naast de al aanwezige informatie van bijvoorbeeld school of de fysiotherapeut gebruiken we verschillende meetinstrumenten, zoals de ABLLS, de VB-mapp, AFLS, EFL de HELP, en andere.

Wij gebruiken verschillende meetinstrumenten juist omdat ieder kind uniek is. Er is nu eenmaal niet een enkel meetinstrument dat op alle situaties en op ieder kind past.

Na het vaststellen van de leerdoelen bekijken we welke manier van begeleiden het best gebruikt kan worden om dit leerdoel te bereiken. Wij zoeken daarbij naar de meest effectieve manier. De interesses van het kind zijn daarbij altijd ons uitgangspunt.

Wij werken vanuit een relatiegerichte basis. Het opbouwen van een relatie met het kind waarmee wij werken zien wij als een basisvoorwaarde voor het verdere leren. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. De eerste leerdoelen zullen dan ook vooral relatiegericht zijn. Als de basis stevig genoeg is kunnen we werken aan andere doelen.

Leerdoelen kunnen zeer uiteenlopend zijn: verbeteren van oogcontact, verbeteren van de pengreep, het oefenen van eten met een vork, oefenen met zelf aankleden, verminderen van driftbuien, oefenen van het praten in zinnen, leren invullen van vrije tijd enz. 

De leerdoelen, maar ook de omgeving en het oefenmateriaal wordt aangepast aan het kind. Het liefst werken wij met materiaal dat gewoon in de winkel te koop is of op scholen gebruikt wordt. 

Belangrijk blijft altijd dat we de meest effectieve manier kiezen voor dit unieke kind, waarbij plezier in werken en leren voor ons heel belangrijk is.

Ondersteuning aan ouders

Ouders kiezen er vaak voor extra begeleiders te zoeken om samen de begeleiding vorm te geven en hierdoor het gezin te ontlasten.

Wij kunnen ouders ondersteunen met het vinden van begeleiders. Dit hoeven niet speciaal geschoolde mensen te zijn. Enthousiasme, leergierigheid en initiatief tonen zijn het belangrijkst. En daarbij de bereidheid hebben getraind te worden. Wij helpen met het opleiden en aansturen van begeleiders.

Indien er al begeleiding aanwezig is binnen een gezin, werken we daar graag mee samen en kunnen we zorgen voor afstemming en training.

Hier boven beschrijven we een voorbeeld van een traject. We kunnen natuurlijk ook voor een ander traject of een onderdeel van een traject bij u langs komen.

Tot slot

Wij werken met ABA, Applied Behavior Analysis. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat ABA zeer effectief is om kinderen met autisme of andere leerproblemen verder te helpen met hun ontwikkeling.

Wij willen benadrukken dat hoewel wij veel ervaring hebben en op verschillende plaatsen uitgebreide training hebben gevolgd, wij geen formele ABA-certificering hebben.

Indien nodig kunnen wij rekenen op de ondersteuning van Steven Wertz (BCBA) van het Growing Minds Programma.

Afhankelijk van uw vraag en de regio waar u woont heeft u contact met één van ons. U maakt met die persoon de afspraak en regelt met die persoon de zakelijke kant.

Ontdek de mogelijkheden

Wat kan Growing Minds Support Services voor u betekenen?