Kennismaking

Wie zijn wij

Kennismaking Marjoleine Leliveld Growing Minds Support

Marjoleine Leliveld

De ontwikkeling van kinderen is een fascinerend proces. Vaak gaat dit vanzelf, maar er zijn kinderen die de nodige hobbels tegenkomen op hun weg. Zij leren vaardigheden niet of niet makkelijk aan. Zeker kinderen met autisme redden het vaak niet alleen. Ik begeleid deze kinderen om doelgericht en op motiverende wijze vaardigheden aan te leren. Het is geweldig als je daarin samen stappen kunt maken.

Lees Meer

Daarbij werk ik individueel met de kinderen, maar ook met de ouders en de begeleiders van de kinderen zowel thuis als op school. Mijn ervaring ligt bij jonge kinderen tot en met jongvolwassenen met autisme, zowel verbaal als non-verbaal en met een vaak niet vast te stellen niveau. Ik heb er enorm veel plezier in met deze kinderen en jongeren te werken en hun trots te ervaren als zij een vaardigheid geleerd hebben. Mijn insteek is praktisch en doelgericht. De grondslag in mijn werk is gericht op de relatie waarbij ik in mijn aanpak de Behavior Analysis principes volg. Belangrijk is altijd vanuit de persoon met autisme te werken en die richting te kiezen die past bij deze persoon en de ouders.

Uit eigen ervaring weet ik wat een zoektocht het kan zijn om je kind met autisme op een voor jou goede manier te begeleiden. Je wilt als ouders je kind de ondersteuning bieden die werkt. Daarbij wil je niet aan de zijlijn staan, maar bijdragen aan de ontwikkeling van je kind. Je kunt als ouders hierin echt meer dan je denkt.

De vele jaren ervaring opgedaan in het programma met mijn dochter, zijn een goede basis gebleken om gericht ondersteuning te bieden aan andere kinderen. Mijn dochter, Nanouk, heeft klassiek autisme en dyspraxie. Sinds begin 2001 heeft zij een Growing Minds programma. De veelheid aan uitdagingen in haar ontwikkeling hebben mij veelzijdig opgeleid. Van een kind zonder enige vorm van actie, reactie, beweging of communicatie, waarvan werd gedacht dat zij eigenlijk het beste buitenshuis geplaatst kon worden, is zij een stabiele jongvolwassene geworden. Zij communiceert, gebruikt gesproken taal, leest, heeft diverse vrijetijdsbestedingen, kan fietsen, is zindelijk, heeft bijna geen probleemgedrag, is flexibel, heeft een innige relatie met haar zus, andere familieleden en alle betrokkenen die dagelijks met haar werken.
Naast mijn werk bij Growing Minds Support Services ben ik van 2015 tot 2018 betrokken geweest bij de start en groei van de Toren, een onderdeel van het autismehuis in Zwolle.

In 2019 ben ik een Growing Minds locatie in de Achterhoek gestart, waar individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt gegeven en ruimte is voor meerdere jongeren tegelijkertijd ([ie-noek]). Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden, kan ik in samenwerking met mijn team, Growing Minds begeleiding op maat aanbieden. Daarnaast is het een fijne locatie voor begeleiding en coaching van begeleiders en ouders.
Ons werkveld is voortdurend in ontwikkeling, zowel in verdieping van bestaande methoden als in uitbreiding van nieuwe methodieken en aanpak. Dit maakt het interessant maar ook noodzakelijk om bij te blijven door het bezoeken van conferenties in binnen en buitenland. Daarnaast vind ik het cruciaal te blijven leren en mijn ervaringen te voorzien van een gedegen fundament.

ABA-training:

 • The Growing Minds Program, 4x oudercursus ,Steven en Kaitryn Wertz
 • Comprehensive Program Growing Minds, 7x, Florida USA, Steven en Kaitryn Wertz en Stefanie Barenblat
 • Distance Training, Growing Minds, 14x half jaar, Steven en Kaitryn Wertz en Stefanie Barenblat
 • Ondersteuning gezin tijdens Comprehensive Program Growing Minds, in Florida, 1x
 • In-Home Program, Stefanie Barenblat 2x, Steven Wertz
 • PECS (Picture Exchange Communication System), 1x basiscursus en 2x gevorderden cursus, Pyramid Educational Consultants UK
 • 3rd The Red Door Conference, Dublin, december 2008
 • Bezoek Red Door School Dublin, maart 2009
 • 5th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Kreta, september 2010
 • 6th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Lissabon, september 2012
 • ABLLS –R 2 daagse training Lille, Frankrijk januari 2013
 • Certified PECS Implementer, Pyramid UK 2014
 • Essential for Living 2 daagse training in Genéve, juni 2015
 • Tagteach World Summit, Verona, Italië, september 2015
 • 8th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Sicilië, september 2016
 • PECS 2 daagse training level2 London, november 2017
 • Precision Teaching training, Cornwall, Kent, UK, april 2019

Autisme opleiding:

 • Post-HBO opleiding Autisme Centraal Traject 2015 – 2016

Coachingstraining:

 • School voor Psychosynthese en Levenskracht, 2-jaar training, Christien en Pieter Sluis

Training in andere methoden:

 • Leespraat, basis-en gevorderden cursus, Stichting Scope
 • Basistraining spelen, Anneke Groot
 • Basistraining Autism International, Sean Fitzgerald en Kat Houghton
 • Maximum Impact Advanced Training, Autism Treatment Center, Sheffield MA, USA
 • Communicatie in Print, software training, Eelke Verschuur
Kennismaking Esther Sjouke Growing Minds Support

Drs. Esther Sjouke

Nu al weer meer dan 20 jaar ben ik intensief bezig met het leren van allerlei vaardigheden aan kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend gaat. Dit is zo’n uitdaging en het geeft me zoveel voldoening dat ik op een bepaald moment ervoor gekozen heb mijn oorspronkelijke vak, dierenarts, helemaal niet meer uit te oefenen, en mijn carrière helemaal om te
gooien.

Lees Meer

Het is fantastisch om te zien dat een kind dat in het begin iets niet kan, door extra steun toch datgene leert. Ieder kind is daarin uniek. Ik vind het een geweldige uitdaging te zoeken naar de juiste aanpak voor dat unieke kind en de juiste middelen te vinden om kinderen aan het leren te krijgen.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt met kinderen vanaf 3 jaar tot en met volwassenen van 28 jaar, van lieve schattige piepkleine mensjes tot en met grote, flink fysieke jongemannen. Ik heb gewerkt met non-verbale kinderen en zeer verbale kinderen. Kinderen met een laag iq en kinderen met een bovengemiddeld iq. De rode draad is dat er een ontwikkelingsvraag was.
Sinds 2015 werk ik, naast mijn werk voor Growing Minds Support Services, bij het autismehuis in Zwolle, locatie de Toren. Daar begeleiden we kinderen van de basisschoolleeftijd die uitgevallen zijn uit het onderwijs. We leren ze die vaardigheden die ze nodig hebben om terug te stromen naar het onderwijs.

Ik heb in de loop van de jaren meerdere trainingen gevolgd en bezoek regelmatig relevante congressen. Dit helpt mij een programma vorm te geven. De basis blijft dat ik werk met procedures die gebaseerd zijn op de wetenschap van de Behavior Analysis, de wetenschap die zich bezig houdt met gedragsverandering. Ik heb een aantal jaar geleden besloten een opleiding in die richting te doen en heb een deel van de theoretische postmaster opleiding Applied Behavior Analysis aan de University of North Texas gevolgd. Terwijl ik bezig was met deze opleiding werden de cerificeringseisen gewijzigd en bleek dat ik mij niet zou kunnen laten certificeren. Ik ben daarna gestopt met de opleiding.

De training binnen de verschillende richtingen en filosofieën binnen de zorg voor kinderen met een leerachterstand, hebben gemaakt dat ik een brede blik heb. Ik respecteer de gedrevenheid van mensen die met andere methodes werken en werk dan ook graag samen met anderen. Daarbij probeer ik altijd de technieken vanuit de Behavior Analysis te verklaren en het verrast velen dat dat eigenlijk altijd gaat.

Mijn dochter, Merel, heeft het syndroom van Dravet. Dat is een ernstig epilepsie syndroom met daarbij horend de diagnose klassiek autisme en een motorische beperking. Merel spreekt niet. Ze communiceert door middel van PECS, Picture Exchange Communication System. Zij is mijn grote inspirator, maar ook mijn proeftuin en tegelijk het bewijs dat veel meer mogelijk is dan vooraf voorspeld was. Zij is weer gaan eten, heeft geen rolstoel nodig, communiceert, woont thuis, is vrolijk en gezellig, kan zichzelf zinvol bezighouden, heeft nagenoeg geen probleem gedrag en helemaal geen zelfverwondend gedrag meer, zij is zindelijk geworden, zij speelt zelfstandig met de I-pad, heeft taken in ons huishouden, heeft een geweldige relatie met niet alleen haar broers en ouders ook met andere familieleden en de mensen die met haar werken. En dat voor een persoon waarover, toen zij nog een kind was van zes jaar, met iq beneden de 30, gezegd werd “zoek maar heel snel een mooi plekje voor haar, zij zal niks leren en is binnen afzienbare tijd niet meer thuis te handhaven.”

Het werken met Merel thuis is een enorme klus, het is fantastisch dat het kan en dat we zoveel resultaten behaald hebben. Ik gun dat ieder kind en vooral ook gun ik het iedere ouder te zien dat je kind met een beperking, hoe klein of hoe groot die beperking ook is, zo kan opbloeien en vooruit kan gaan.

Mijn missie in het leven wordt steeds meer helder en is: Ik wil werken aan een samenleving waarin elk kind, elke persoon het recht heeft benaderd te worden als iemand die ertoe doet en die het recht heeft op ontwikkelen en leren. Ik wens dat geen enkele ouder meer hoort dat haar/zijn kind “maar zo snel mogelijk weggestopt moet worden op een mooi plekje”.

ABA-training:

 • Applied Behavior Analysis, University of North Texas
 • The Growing Minds Program, 4 x oudercursus, Steven en Kaitryn Wertz
 • Comprehensive Program Growing Minds, 6x, Florida USA, Steven en Kaitryn Wertz en Stefanie Barenblat
 • Distance Training,Growing Minds 12x half jaar, Steven en Kaitryn Wertz en Stefanie Barenblat
 • In-Home Program, Stefanie Barenblat
 • In-Home Program, Steven Wertz
 • PECS (Picture Exchange Communication System) 2x basiscursus, 3x gevorderden cursus, Pyramid Educational Consultants UK
 • 3rd The Red Door Conference, Dublin, december 2008
 • Bezoek Red Door School Dublin, maart 2009
 • TAGteach primary, Theresa McKeon, TAGteach International, mei 2009
 • 5th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Kreta, september 2010
 • Tagteach advanced course
 • 6th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Lissabon, september 2012
 • ABLLS –R 2 daagse training Lille, Frankrijk januari 2013
 • Overcoming the Everyday Challenges of Autism, two day workshop, Tom Caffrey, M.Ed., BCBA April 2015
 • Essential for Living 2daagse training in Genéve, juni 2015
 • Tagteach World Summit, Verona, Italië, september 2015
 • TAGteach Advanced Workshop and level 1 certification, Switzerland september 2015
 • 8th Conference of European Association for Behaviour Analysis, Sicilië, september 2016
 • Precision Teaching training, Cornwall, Kent, UK, april 2019

Coachingstraining:

 • Dialoogjaartraining 2 jaar, Option jaartraining, Feedbackcursus, Option Support, Karen Gerritsen
 • Optioncursus, Desire Marks The Path- cursus, Mandy Evans
 • Optioncursus, Lenora Boyle

Training in andere methoden:

 • Gordon Parent Effectiveness Training, 1998
 • SonRise Start-Up (1999), Maximum Impact Advanced Training, Intensive Week (2001), Autism Treatment Center, Sheffield MA, USA
 • Basistraining Autism International, Sean Fitzgerald en Kat Houghton
 • Feuerstein’s Instrumental Enrichment, I.V.P. module 1, 2, 3, Stibco
 • Dynamic Assessment training, prof. David Tzuriel
 • DIR/Floortime congres, Greenspan en Wieder
 • Facilitated Communication, basiscursus 1 en 2, Ludo vande Kerckhove, FC-Seminare, 2008
Growing Minds Support Services Team kennismaking

Kennismaking met Growing Minds en de grondleggers